Inschrijvingsprocedure enduro wedstrijden

Er bestaat een verplichte voorinschrijving om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden van het Belgisch Kampioenschap Enduro. We wensen allereerst op te merken dat deze formule tot doel heeft de soms lange wachtrijen aan de inschrijvingstafel te vermijden en de organisatoren toe te laten hun wedstrijd beter te kunnen voorbereiden.  U zal ook vooraf uw startuur kennen zodat u weet wanneer u aanwezig dient te zijn.

De inschrijvingsprocedure verloopt volledig elektronisch via de BMB website. U dient in de menu kalender de enduro aan te klikken waarvoor u wenst in te schrijven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de BMB vergunninghouders en de niet-BMB vergunninghouders, buitenlandse rijders en recreanten.

1.BMB Vergunninghouders

Elke BMB vergunninghouder heeft  via e-mail een gebruikersnaam en een paswoord ontvangen om in te loggen op de BMB website (zie bovenaan rechts). Deze gebruikersnaam en paswoord is niet gewijzigd en kan dus opnieuw gebruikt worden om in te schrijven. Bent u uw paswoord vergeten? In dat geval kan u gewoon een nieuw paswoord aanvragen (klik op login nieuw wachtwoord vragen). U hoeft hiervoor dus geen contact op te nemen met het secretariaat! Opgelet: alle accounts van de enduro vergunninghouders van vorig jaar werden op het einde van het jaar geblokkeerd. De account van de piloot zal door de aangesloten bond opnieuw worden geactiveerd vanaf het ogenblik dat de vergunning voor het nieuwe seizoen in orde is! Het is dus erg belangrijk dat uw vergunning minstens 10 werkdagen voor de eerste wedstrijd geregeld is om elektronisch te kunnen inschrijven

Nieuwe BMB vergunninghouders zullen vanaf het ogenblik dat hun vergunning in orde is hun account gegevens via e-mail ontvangen van hun respectievelijk aangesloten bond. (VMBB of FMWB)

Eens men is ingelogd, kan je inschrijven via de link naar het registratieformulier van de wedstrijd in de enduro kalender of via de snelmenu 'inschrijvingen'. U dient de diverse velden (alle velden zullen verplicht moeten ingevuld zijn alvorens men zijn inschrijving zal kunnen indienen) aan te vullen en het formulier in te dienen (knop onderaan). Tenslotte dient u het inschrijvingsgeld te storten op de bankrekening van de organiserende club vermeld op het elektronisch inschrijvingsformulier.

De organisator zal de inschrijving bevestigen vanaf ontvangst van de betaling door het vakje ‘betaald’ aan te kruisen op het inschrijvingsformulier dat de rijder zal kunnen raadplegen. Op dat moment zal u tevens een automatische e-mail ontvangen met de bevestiging dat uw inschrijving volledig in orde is. Deze mail dient u mee te nemen naar de wedstrijd.

2.Niet BMB-vergunninghouders, buitenlanders & recreanten

Rijders die geen BMB jaarvergunning bezitten (dagvergunning of buitenlandse vergunning) alsook de deelnemers in de klasse recreanten dienen zich eveneens vooraf via de website in te schrijven. Bij elke enduro wedstrijd (klik in enduro kalender op desbetreffend event) is er een link naar het registratieformulier van de wedstrijd voor ‘niet licentiehouders’. 

 

Nieuw: eerst registreren & inloggen!

 

Wanneer je het inschrijvingsformulier klikt zal je gevraagd worden om in te loggen of te registreren. Wanneer voor je de eerste keer inschrijft, klik je op registreren en vul je de gevraagde gegevens in.  Je ontvangt dan na enkele ogenblikken een e-mail met een link om naar je profielgegevens.  Eens je registratie is voltooid en je ingelogd bent, ga je terug naar het inschrijvingsformulier voor niet-licentiehouders en kan je je inschrijven.  Wanneer je je voor een nieuwe wedstrijd inschrijft klik je gewoon op inloggen en vul je het formulier aan.

Nadat het formulier volledig ingevuld werd  dien je het af te drukken en te ondertekenen. Het getekend exemplaar dient te worden meegenomen naar de wedstrijd en afgegeven aan de inschrijvingstafel alvorens te kunnen deelnemen.  Tenslotte dient ook het inschrijvingsgeld en de dagvergunning op de bankrekening van de organiserende club vermeld op het elektronisch inschrijvingsformulier te worden gestort.
 

Een week voor elke wedstrijd zal op de BMB website een lijst van ingeschreven rijders worden gepubliceerd. Enkel de rijders die volledig in orde zijn met de betaling van het inschrijvingsgeld zullen op deze lijst worden opgenomen. Op de lijst zal ook het startuur van elke rijder worden vermeld.

3. Uw account beheren

Rijders die een BMB jaarvergunning en niet BMB vergunninghouders die zich hebben geregistreerd,  zullen hun BMB gebruikersaccount kunnen beheren via de menu ‘user account’ bovenaan. Zij kunnen sommige velden aanvullen en wijzigen om te vermijden deze gegevens steeds opnieuw te moeten invoeren wanneer zij zich inschrijven voor een enduro wedstrijd.

 
zondag, februari 15, 2015