Politici aanwezig op boomplantactie in Balen

De aanplanting van het 4de motorcross CO2 bos in Balen afgelopen zaterdag werd een schot in de roos. Deze keer tekenden de politici wel present! Zo waren de burgemeester van Balen, Johan Leysen (CD&V), Vlaams parlementslid, Bart Neven (NVA), Vlaams parlementslid en burgemeester van Gooik (Kester), Michel Doomst (CD&V) en last but not least Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege van de partij.

Minister Joke Schauvliege heeft sowieso een drukke agenda en daar kwamen de laatste week ook de perikelen rondom het Belgisch klimaatakkoord bovenop. Daarom hadden vele doemdenkers voorspeld dat ze zeker niet zou afzakken naar Balen... maar de minister kwam, en hoe! Ze had al de avond voordien zin in een goed pak friet gehad en het eerste wat ze dan ook deed na haar aankomst in Balen was bij het frietkraam een pakje gaan halen (Bevers Catering bood aan alle deelnemers een gratis pakje friet en een frikandel aan!). Het ijs was direct gebroken.

De burgemeester van Balen zorgde voor de verwelkoming gevolgd door Eric Geboers de woordvoerder van Red de Motorcross. Dan was het de beurt aan de minister die getuigde van een goede dossierkennis. Ze kondigde ook aan dat nadat de zoektocht naar mogelijke circuitlocaties werd toegespitst op de havenzones nu ook werd gestart met een onderzoek om tijdelijke circuits in te planten in grind ontginningszones. Een 30-tal locaties zouden in aanmerking kunnen komen. Tenslotte kwamen ook onze wereldkampioenen Joel Smets en Stefan Everts aan het woord en werd aan de minister een ‘cheque’ overhandigd met daarop het cijfer van 30.089 aangeplante bomen door de motorcross sector, gespreid over de 4 boomplantacties. Nadien ging het opnieuw richting bos. Nadat de vrijwilligers (MX sector) 's morgens al het grootste plantwerk hadden verricht, mochten de politici samen met onze wereldkampioenen de laatste boompjes in de grond planten.

Deze actie toont aan dat er bij de politici wel degelijk de wil bestaat om vooruitgang te boeken in het moeilijke dossier van de motorcross circuits in Vlaanderen. Minister van Sport, Philippe Muyters heeft samen met Minister Schauvliege reeds diverse initiatieven genomen (zoekzones van 'brownfields' tot havengebied en nu ook grind ontginningsgebied). Parlementsleden zoals Bart Neven en Michel Doomst houden het item op de politieke agenda door het stellen van parlementaire vragen en andere initiatieven. Michel Doomst heeft persoonlijk voor een oplossing gezorgd voor de motorcross wedstrijd in Kester. De provincie Antwerpen is volop bezig met het onderzoeken van diverse locaties.

Uiteraard heerst er in de motorcross sector vooral ontgoocheling omdat ondanks al deze initiatieven er nog geen concreet resultaat werd geboekt. Sommige projecten (vb. in haven van Gent) werden door buurtbewoners gekelderd. Het fameuze maatschappelijk draagvlak en het imago van de motorsport blijven een probleem. Daarom dat deze boomplantacties ook zo belangrijk zijn. We tonen aan dat motorsporters wel degelijk begaan zijn met de milieuproblematiek en dat we door de aanplanting van bomen onze Co2 uitstoot compenseren. Het heeft geen enkele zin om enkel maar te klagen dat het niet snel genoeg gaat. Door te klagen werd immers nog nooit enige vooruitgang geboekt! Laat dit soort acties ons dan ook motiveren om onze strijd voor meer trainings- en wedstrijdmogelijkheden te blijven verder zetten.

De afgelopen jaren werd trouwens wel degelijk een nieuw trainingscircuit in Vlaanderen geopend. Toevallig ontvingen we afgelopen vrijdag een noodkreet van initiatiefnemer Stefan Peetermans. Hij heeft zware inspanningen geleverd en ook financiële risico’s genomen om bijna elke donderdag trainingsmogelijkheden aan te bieden op het circuit in Zolder.  Op dit moment staat hij op het punt de handdoek in de ring te gooien wegens een gebrek aan steun vanuit de motorcross sector: te weinig rijders, een gebrek aan vrijwilligers, enz.  Personen die dit initiatief verder willen ondersteunen en/of de uitbating van dit circuit willen overnemen worden dringend verzocht contact op te nemen met Stefan Peetermans (peetermansstefan@icloud.com)

Voor wat betreft de actie van afgelopen zaterdag willen we ook nog een aantal personen bedanken voor hun steun en medewerking:

  • BOS+ en de Bosgroep Zuiderkempen
  • KMC Mol (logistieke omkadering)
  • Bevers Catering
  • Guy Dick en Luk Woestenborghs (Red de Motorcross)
  • Wereldkampioenen Eric Geboers, Joel Smets, Stefan Everts
  • Alle aanwezige vrijwilligers (rijders, organisatoren, federaties, officials,…)

Raadpleeg ook de reportage uitgezonden op de regionale TV-zender RTV: http://rtv.be/artikels/red-de-motorcross-plant-197-bomen-balen-a19117

Foto's: Ivo Moeys

maandag, december 7, 2015