BK / CB Motocross

Algemeen
Datum: 
zondag, april 14, 2019
Discipline: 
Plaats: 
Haacht
Category: 
Belgisch Kampioenschap / Championnat de Belgique
Type: 
Nationaal
Affiche: 
Organizer
Club: 
VMBB/VLM
Correspondent: 
Eddy Houtmeyers Octaaf Goeman
Telefoon: 
0477/38.00.58 0475/62.30.96
E-mailadres: 
Website: 
Extra Info: 
 • BMB-piloten en andere FIM-piloten kunnen deelnemen indien ze het bezit zijn van een door hun federatie erkende Europese vergunning (BMB piloten: vergunning Europe Open).
 • Piloten welke niet in bezit zijn van dergelijke vergunning kunnen deelnemen mits het onderschrijven van een dagvergunning. De kostprijs hiervan bedraagt 25 €.
 • De inschrijvingen gebeuren ter plaatse op beide wedstrijddagen vanaf 7.30 uur. Er zal een BMB-afgevaardigde aanwezig zijn om te assisteren. Gelieve uw transponder (nummer) mee te brengen. Vooraf inschrijven kan ook door uw naam, klasse, gewenst start- en  transponder nummer over te maken aan VLM via e-mail eddy@vlmcross.be.Ter plaatse zal uw vergunning nagezien worden.
 • De BMB- en andere houders van een Europese licentie, komen tijdens de officiële samenwerkingswedstrijden in aanmerking voor de onkostenvergoeding. Deze worden via bankrekening betaald in het begin van de maand volgend op de wedstrijd (begin mei)
 • Parking toegankelijk vanaf vrijdag 15:00 uur. Op zaterdag start van de oefeningen om 8:00 uur. Op zaterdag vanaf 18:00 uur eetgelegenheid met kip en varkensrib.
 • De organisator vraagt extra aandacht voor de milieuregels, zeker voor wat betreft het GEBRUIK van de MILIEUMATTEN en niet AFSPUITEN voor reiniging van de motors.
 • Locatie : GPS Kasteeldreef Tildonk-Haacht
 • Zaterdag 65cc/jeugd Open - Zondag: Beloften/Juniors/nationalen/Inters

 

 • Pilotes FMB (FMWB-VMBB) ont le droit de participer à cette épreuve avec leure licence Europe Open. C’est aussi le cas pour les pilotes étrangers. Un délégué FMB sera présent lors des contrôles administratifs. Les autres pilotes doivent souscrire une licence 1 manifestation au prix de 25 €.
 • Formalités sur place, les jours de la course, à partir de 7.30 heures inscriptions dans le chapiteau ou car officiel. Il faut apporter le numéro de votre transpondeur. Vous pouvez vous inscrire en avance en envoyant votre nom, numéro, classe, numéro de départ et le numéro de transpondeur par e-mail à eddy@vlmcross.be . Votre licence sera contrôlée le jour de l"épreuve
 • Les pilotes FMB-BMB et étrangers avec une licence Européenne, ont droit au remboursement des frais en fonction des résultats. Les paiements de feront via virement bancaire le début de chaque mois qui suit l'épreuve (début mai)
 • Le parking est accessible le vendredi à partir de 15h00. Samedi début des essais à 8h00. Le samedi soir à 18h00 possibilité de diner (poulet et ribs)
 • L'organisateur lance un appel pour le restect des règles environnementaux: utilisation tapis et interdiction de laver les motos
 • Lieu GPS: Kasteeldreef Tildonk-Haacht
 • Samedi: 65cc/jeunes Open - Dimanche: Espoirs/Juniors/nationalen/Inters