BK / CB Motocross solo & sidecars

Algemeen
Datum: 
zondag, september 29, 2019
Discipline: 
Plaats: 
Deerlijk
Category: 
Belgisch Kampioenschap / Championnat de Belgique solo & sidecars
Type: 
Nationaal
Affiche: 
Organizer
Club: 
MCLB/VJMO
Correspondent: 
Ronny Van Hauteghem
Telefoon: 
055/30 14 64
E-mailadres: 
Website: 
Extra Info: 

Klasse 65cc,  jeugd 85cc en Beloften op zaterdag
Le classe 65cc, jeunes 85cc et Espoirs le samedi

  • BMB-piloten en andere FIM-piloten kunnen deelnemen indien ze het bezit zijn van een door hun federatie erkende Europese vergunning (BMB piloten: vergunning Europe Open).
  • Piloten welke niet in bezit zijn van dergelijke vergunning kunnen deelnemen mits het onderschrijven van een dagvergunning. De kostprijs hiervan bedraagt 26 €.
  • De inschrijvingen gebeuren ter plaatse op zaterdag van 8.15 tot 9.45 uur (VJMO/BMB) en op zondag van  7.15 tot 9.00 uur. (MCLB/BMB). Inschrijvingsbijdrage: € 5,00 / per piloot. Er zal een BMB-afgevaardigde aanwezig zijn om te assisteren. Gelieve uw transponder (nummer) mee te brengen. Vooraf inschrijven kan ook door uw naam, klasse, gewenst start- en  transponder nummer over te maken aan MCLB via e-mail mclb.sportcommissie@skynet.be.Ter plaatse zal uw vergunning nagezien worden.
  • De BMB- en andere houders van een Europese licentie, komen tijdens de officiële samenwerkingswedstrijden in aanmerking voor de onkostenvergoeding. Voor buitenlandse en BMB piloten zal die na de wedstrijd door de aanwezige afgevaardigde van de BMB worden uitbetaald op een aan te duiden plaats 15 minuten na de laatste reeks.

 

  • Pilotes FMB (FMWB-VMBB) ont le droit de participer à cette épreuve avec leure licence Europe Open. C’est aussi le cas pour les pilotes étrangers.
  • Les autres pilotes qui ne sont pas titulaires de ce type de licence, doivent souscrire une licence 1 manifestation au prix de 26 €.
  • Les inscriptions se font le samedi de 8h15 à 9h45 (VJMO/FMB), et le dimanche de 7h15 à 9h00 (MCLB/FMB). Le droit d'inscription est de € 5,00 par pilote. Un délégué FMB sera présent comme assistance.  Veuillez présenter votre transpondeur (numéro).
    Il est possible de vous inscrire en avance en communiquant votre nom, classe, numéro de course souhaité et numéro de transpondeur à la MCLB par e-mail mclb.sportcommissie@skynet.be. Votre licence sera contrôlée sur place.
  • Les pilotes FMB-BMB et étrangers avec une licence Européenne, ont droit au remboursement des frais en fonction des résultats lors des épreuves organisées en collaboration. Les coureurs FMB et étrangers seront payés 15 minutes après la dernière course après la course à un autre endroit qui sera indiqué

 

Documenten: